Skip to content

ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII KRYSTALIZACJI MOLEKULARNEJ I AKTYWACJI CEMENTU:

utwardzanie nawierzchni dróg i placów
szybka i tania budowa ścieżek rowerowych, dróg lokalnych, podjazdów, duktów leśnych,
budowa fundamentów wież elektrowni wiatrowych i obiektów inżynierii wodnej
zabezpieczanie wysypisk odpadów
izolacja i wiązanie substancji szkodliwych

KORZYŚCI:

mniejsza ingerencja w grunt i otoczenie,
mniejsze zaangażowanie środków transportu, mniej hałasu, mniej zużytej energii,
niezwykle szybkie tempo wykonania
obojętność dla środowiska i zdrowia
znaczne obniżenie kosztów budowy w zależności od kategorii ruchu